Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6357
Nhan đề: Triết lý nhân sinh trong lễ hội Sen Đôn-ta của người Khmer Nam Bộ
Tác giả: Thắng, Võ Văn
To, Đinh Văn
Từ khoá: Lễ hội
Khmer
Sen Đôn-ta
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học An Giang ; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh An Giang
Tóm tắt: Trên cơ sở tìm hiểu nội dung lễ hội Sen Đôn-ta của người Khmer Nam bộ với bốn nghi lễ chính tại Chùa và tại gia đình mỗi người dân tộc Khmer: lễ đặt cơm vắt (Banh canh banh), lễ cúng ông bà (Banh Sen Đôn-ta), lễ hội (Banh phchum banh) và lễ tiễn ông bà (Banh chuônh Đôn-ta), tác giả bài viết chỉ ra những giá trị triết lý nhân sinh nổi bật của người Khmer trong lễ này, đó là: tinh thần hiếu đạo với tổ tiên, ông bà, cha mẹ, qua đó tác giả cho rằng, cần phải bảo tồn và phát huy những giá trị này nhằm làm cho đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào Khmer ngày càng phong phú và lành mạnh hơn ở hiện tại và tương lai.
Mô tả: AGU International Journal of Sciences – 2019, Vol. 23 (2), 30 - 40
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6357
Bộ sưu tập: Quyển 23 (2)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
1576048930-04-vo-van-thang-da-chinh-suapdf.pdf
  Restricted Access
337.41 kBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.