Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6362
Title: Ảnh hưởng của một vài yếu tố lên lưu trữ chồi in vitro của 2 giống lan Dendrobium bằng kỹ thuật hạt nhân tạo
Authors: Thúy, Lê Thị
Lộc, Phạm Văn
Hương, Trịnh Thị
Thoa, Trần Thị Anh
Hường, Trần Thị Cẩm
Trinh, Trần Diễm
Keywords: Dendrobium lituiflorum Lindl
In vitro
Dendrobium polyanthum Wall. Ex Lindl
Lan
Hạt nhân tạo
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Công nghệ Thực Phẩm TP Hồ Chí Minh
Abstract: Hai giống lan hoàng thảo Dendrobium polyanthum Wall. Ex Lindl. và Dendrobium lituiflorum Lindl. là 2 loại lan cho hoa bền, đẹp và quý. Hiện nay, việc bảo quản các giống lan in vitro này là vấn đề đang được quan tâm. Kết quả nghiên cứu này cho thấy rằng nồng độ sodium alginate 40 g/l là thích hợp cho việc bảo quản chồi của giống lan Dendrobium lituiflorum Lindl., nồng độ SA (sodium alginate) 50 g/l lại thích hợp cho việc bảo quản chồi lan Dendrobium polyanthum Wall. Ex Lindl. Khi tiếp tục bảo quản chồi của 2 giống lan trong môi trường vỏ hạt nhân tạo có nồng độ khoáng Murashige và Skoog (MS) và nồng độ đường thay đổi thì kết quả cho thấy rằng đối với lan Dendrobium polyanthum Wall. Ex Lindl. thì môi trường vỏ hạt có chứa ¼ MS và không bổ sung đường thích hợp cho việc bảo quản chồi với tỷ lệ chồi sống sót và không nảy mầm bật ra khỏi hạt là 80% sau 56 ngày bảo quản. Môi trường vỏ hạt nhân tạo có nồng độ khoáng ½ MS và không bổ sung đường thì thích hợp cho bảo quản chồi lan Dendrobium lituiflorum Lindl. với tỷ lệ chồi sống sót và không nảy mầm bật ra khỏi hạt là 76,67% sau 42 ngày bảo quản. Chồi của 2 giống lan trên sau thời gian bảo quản được cấy sang môi trường tái sinh cho thấy các chồi đều phát triển bình thường, tỷ lệ chồi sống là 100% sau 28 ngày theo dõi.
Description: AGU International Journal of Sciences – 2019, Vol. 23 (2), 72 - 80
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6362
Appears in Collections:Quyển 23 (2)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1576049025-09-le-thi-thuypdf.pdf
  Restricted Access
463.39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.