Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6393
Title: Vai trò của giới nho thương người hoa chợ lớn trong việc truyền bá truyện kiều ở Nam Bộ
Authors: Phong, Nguyễn Thanh
Keywords: Truyện Kiều
Nam Bộ
Nho thương người hoa
Quảng Đông
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Truyện Kiều là kiệt tác văn học của thi hào Nguyễn Du ra đời đầu thế kỷ 19. Tác phẩm này không chỉ lưu hành rộng rãi từ kinh đô Huế trở ra bắc, mà vài chục năm sau đó cũng được truyền bá sâu rộng đến Nam Bộ dưới nhiều hình thức khác nhau, như văn bản hay truyền khẩu, bản truyện Nôm đầy đủ hay bản lược thuật, bản dịch chữ Hán hay bản dịch chữ Quốc ngữ. Trong bối cảnh kỹ thuật in ấn chưa phát triển mạnh mẽ ở Nam Bộ, giá cả giấy mực trên thị trường khá đắt đỏ, việc sao chép mất nhiều thời gian công sức, mà nhu cầu thưởng thức của giới nho sĩ trí thức Nam Bộ là rất lớn, nên các hiệu sách người Hoa Chợ Lớn (Gia Định) đã đưa Truyện Kiều sang khắc in ở Phật Sơn (Quảng Đông) rồi mang về phát hành ở Nam Bộ, góp phần truyền bá kiệt tác dân tộc này trong lòng xã hội miền Nam.
Description: Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang; Vol. 24 (1), 1 – 7 ; Quyển 24 (1)
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6393
Appears in Collections:Quyển 24 (1)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1587980935.pdf
  Restricted Access
424.34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.