Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6394
Title: Đánh giá khả năng thích ứng của cá tra (pangasianodon hypophthalmus) nuôi ở hạ nguồn sông cửu long dưới ảnh hưởng của sự xâm nhập mặn
Authors: Phúc, Nguyễn Trọng Hồng
Diễm, Nguyễn Thanh
Keywords: Cá tra
Pangasianodon hypophthalmus
Sự xâm mặn
Nồng độ glucose huyết tương
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ ; Trường THPT An Minh, An Minh, Kiên Giang
Abstract: Cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) giống có cùng nguồn gốc được phân phối ngẫu nhiên vào 9 vèo (4 x 2 x 1 m), nuôi thương phẩm ở ba khu vực tương ứng là nước ngọt (Hiệp Hưng, Phụng Hiệp, Hậu Giang), nước lợ nhẹ và lợ vừa (Bình Thạnh và Giao Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre) nhằm đánh giá khả năng thích ứng của cá tra dưới ảnh hưởng của sự xâm nhập mặn. Cá được cân đo ở thời điểm bắt đầu thí nghiệm, sau 1 tháng, 2 tháng và 3 tháng nuôi thương phẩm để xác định các chỉ số tăng trưởng và hiệu quả nuôi. Cá được thu mẫu máu trong các đợt để xác định các chỉ tiêu sinh hóa (nồng độ glucose trong máu), huyết học (số lượng hồng cầu và nồng độ hemoglobin) và nội tiết (nồng độ IGF-1). Kết quả phân tích cho thấy trong điều kiện nước ngọt và lợ nhẹ thì cá tra cho tăng trưởng tốt hơn với hệ số tiêu thức ăn thấp hơn so với điều kiện lợ vừa (p<0,05). Nồng độ IGF-1 của cá tăng lên khi cá tra sống trong điều kiện có độ mặn tăng lên nhằm biệt hóa các tế bào ở mang để tăng khả năng điều hòa áp suất thẩm thấu; cá sử dụng nhiều năng lượng hơn trong điều kiện nước lợ vừa, thể hiện ở sự giảm glucose máu, tăng số lượng hồng cầu và nồng độ Hb. Kết luận: Cá tra có thể thích ứng tốt khi sự xâm nhập mặn không vượt quá điều kiện lợ nhẹ.
Description: Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang 2020; Vol. 24 (1), 86 – 95
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6394
Appears in Collections:Quyển 24 (1)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1587981083.pdf
  Restricted Access
472.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.