Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6399
Title: Việt Nam tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc – sự thực thi nghĩa vụ quốc tế trong bối cảnh hội nhập
Authors: Long, Trần Thăng
Keywords: Gìn giữ hòa bình
Liên Hợp quốc
Lực lượng vũ trang
Nghĩa vụ quốc tế
Hiến pháp 2013
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh
Abstract: Điều 65 Hiến pháp năm 2013 đề cập đến trách nhiệm của lực lượng vũ trang nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong việc thực hiện nghĩa vụ quốc tế. Quy định này là cơ sở pháp lý quan trọng và cần thiết để Việt Nam “góp phần bảo vệ hòa bình ở khu vực và trên thế giới” (Điều 64). Trên cơ sở đó, quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng và các lực lượng khác của Việt Nam có cơ hội tham gia sâu rộng hơn vào các hoạt động quân sự đối ngoại hòa bình, mà cụ thể là vào các hoạt động gìn giữ hòa bình trong khuôn khổ Liên Hợp quốc Bài viết tìm hiểu những khía cạnh pháp lý và thực tiễn của hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc, qua đó đánh giá sự cần thiết và ý nghĩa của vấn đề này đối với Việt Nam nói chung và việc thực thi nghĩa vụ quốc tế tại Điều 65, Chế định bảo vệ Tổ quốc trong Hiến pháp 2013.
Description: Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang; Vol. 24 (1), 40 – 46
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6399
Appears in Collections:Quyển 24 (1)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1587980997.pdf
  Restricted Access
325.32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.