Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6401
Title: Quy trình duplex pcr xác định nhiễm trùng mycoplasma hyopneumoniae - mycoplasma hyorhinis trên mẫu phổi, dịch khớp và dịch xoang miệng trên heo
Authors: Duy, Đỗ Tiến
Toàn, Nguyễn Tất
Keywords: Duplex-PCR
Mycoplasma hyopneumoniae
Mycoplasma hyorhinis
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh
Abstract: Nghiên cứu thực hiện nhằm xây dựng và tối ưu hóa quy trình duplex PCR phát hiện đồng thời Mycoplasma hyopneumoniae (Mhp) và Mycoplasma hyorhinis (Mhr) trên heo. Hai cặp mồi cho Mhp và Mhr được xác định tính đặc hiệu ở từng quy trình đơn PCR đơn (s-PCR) và sau đó sử dụng thiết kế quy trình duplex PCR (d-PCR). Duplex PCR được xây dựng thành công với các thông số tối ưu như sau: nồng độ mồi Mhp16s-F, Mhp16s-R, Mhr37p-F, và Mhr37p-R lần lượt là 0,5 µM; 0,5 µM; 0,5 µM; và 0,5 µM. Chu trình nhiệt tối ưu cho phản ứng d-PCR bao gồm giai đoạn tiền biến tính ở 94oC trong 3phút, biến tính ở 94oC trong 1 phút, bắt cặp ở 45oC trong 1 phút, kéo dài ở 72oC trong 1 phút và giai đoạn hậu kéo dài ở 72oC trong 5 phút, lặp lại trong 35 chu kỳ. d-PCR có đặc hiệu 100% và độ nhạy cao với khả năng phát hiện tối thiểu 20,9 copies/ng (Mhp) và 15,0 copies/ng (Mhr). d-PCR có tính ứng dụng cao khi 11/11 mẫu thực địa cho kết quả đồng nhất với quy trình s-PCR (kappa = 1.0).
Description: Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang; Vol. 24 (1), 59 – 67
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6401
Appears in Collections:Quyển 24 (1)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1587981021.pdf
  Restricted Access
492.11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.