Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6402
Nhan đề: Thành phần nấm gây lem lép hạt lúa tại hòn đất – Kiên Giang và khảo sát hiệu quả của một số dịch trích thực vật đối với nấm Curvularia sp. và Fusarium sp. hại hạt lúa
Tác giả: Toàn, Lê Thanh
Sử, Thị
Từ khoá: Curvularia sp
Dịch trích thực vật
Fusarium sp.
Lem lép hạt lúa
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Bệnh lem lép hạt lúa đang là nguyên nhân trực tiếp gây thất thu năng suất, giảm phẩm chất và giá trị lúa gạo. Nghiên cứu thành phần nấm gây lem lép hạt lúa và khảo sát hiệu quả dịch trích thực vật lên nấm Curvularia sp. và Fusarium sp. đã thực hiện tại Hòn Đất –Kiên Giang và Bộ môn Bảo vệ Thực vật, Đại học Cần Thơ. Kết quả ghi nhận có 12 loài nấm hiện diện trên các mẫu hạt lúa với tổng số 750 hạt lúa, trong đó nấm có tần số xuất hiện cao nhất lần lượt là Curvularia sp. (71,93%), Trichoconis padwickii (52,58%), và Fusarium sp. (50,2%). Tất cả các nghiệm thức dịch trích thực vật có kết hợp kẽm đều cho hiệu quả ức chế cao sự phát triển của của cả hai loài nấm Curvularia sp. và Fusarium sp.
Mô tả: Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang; Vol. 24 (1), 68 – 75
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6402
Bộ sưu tập: Quyển 24 (1)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
1587981053.pdf
  Restricted Access
475.68 kBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.