Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6407
Title: Aeromonas hydrophila, dịch chiết Bạch hoa xà, Edwardsiella ictaluri, kháng khuẩn.
Authors: Yến, Nguyễn Lê Hoàng
Keywords: Aeromonas hydrophila
Edwardsiella ictaluri
Dịch chiết Bạch hoa xà
Kháng khuẩn
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Tây Đô
Abstract: Thí nghiệm được tiến hành nhằm xác định tính kháng khuẩn của dịch chiết bạch hoa xà (BHX) với hai loài vi khuẩn Aeromonas hydrophila và Edwardsiella ictaluri ở các mật độ 103, 106, 109 (CFU/mL). Bạch hoa xà được chiết xuất bằng các phương pháp (i) đun trong nước cất ở 98oC, (ii) ngâm trong cồn 70% trong 3 ngày và (iii) ngâm trong cồn 70% trong 6 ngày. Kết quả cho thấy, dịch chiết BHX từ ba phương pháp chiết xuất đều có tính kháng mạnh (vòng kháng khuẩn từ 10 – 22 mm) đối với A. hyrophila và E.ictaluri, tuy nhiên tính kháng của dịch chiết BHX được chiết xuất bằng phương pháp gia nhiệt ở 98oC, 3 giờ trong nước cất là thấp nhất. Tính kháng khuẩn của dịch chiết BHX được chiết xuất bằng phương pháp ngâm 6 ngày trong cồn 70% với tỉ lệ BHX:dung môi (cồn) là 3:1 cho kết quả vòng kháng khuẩn E. ictaluri cao nhất (X = 22,7 mm) ở mật độ vi khuẩn 109 CFU/ml và kết quả này cho thấy tính kháng khuẩn của dịch chiết BHX và mật độ vi khuẩn có sự tương quan theo hướng tích cực.
Description: AGU International Journal of Sciences – 2020, Vol. 25 (2), 60 – 67
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6407
Appears in Collections:Quyển 25 (2)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
b0061ce288e6f644376de601a2784e9b.pdf
  Restricted Access
458.24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.