Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6407
Nhan đề: Aeromonas hydrophila, dịch chiết Bạch hoa xà, Edwardsiella ictaluri, kháng khuẩn.
Tác giả: Yến, Nguyễn Lê Hoàng
Từ khoá: Aeromonas hydrophila
Edwardsiella ictaluri
Dịch chiết Bạch hoa xà
Kháng khuẩn
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Tây Đô
Tóm tắt: Thí nghiệm được tiến hành nhằm xác định tính kháng khuẩn của dịch chiết bạch hoa xà (BHX) với hai loài vi khuẩn Aeromonas hydrophila và Edwardsiella ictaluri ở các mật độ 103, 106, 109 (CFU/mL). Bạch hoa xà được chiết xuất bằng các phương pháp (i) đun trong nước cất ở 98oC, (ii) ngâm trong cồn 70% trong 3 ngày và (iii) ngâm trong cồn 70% trong 6 ngày. Kết quả cho thấy, dịch chiết BHX từ ba phương pháp chiết xuất đều có tính kháng mạnh (vòng kháng khuẩn từ 10 – 22 mm) đối với A. hyrophila và E.ictaluri, tuy nhiên tính kháng của dịch chiết BHX được chiết xuất bằng phương pháp gia nhiệt ở 98oC, 3 giờ trong nước cất là thấp nhất. Tính kháng khuẩn của dịch chiết BHX được chiết xuất bằng phương pháp ngâm 6 ngày trong cồn 70% với tỉ lệ BHX:dung môi (cồn) là 3:1 cho kết quả vòng kháng khuẩn E. ictaluri cao nhất (X = 22,7 mm) ở mật độ vi khuẩn 109 CFU/ml và kết quả này cho thấy tính kháng khuẩn của dịch chiết BHX và mật độ vi khuẩn có sự tương quan theo hướng tích cực.
Mô tả: AGU International Journal of Sciences – 2020, Vol. 25 (2), 60 – 67
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6407
Bộ sưu tập: Quyển 25 (2)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
b0061ce288e6f644376de601a2784e9b.pdf
  Restricted Access
458.24 kBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.