Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6407
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorYến, Nguyễn Lê Hoàng
dc.date.accessioned2021-11-04T08:37:00Z-
dc.date.available2021-11-04T08:37:00Z-
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6407-
dc.descriptionAGU International Journal of Sciences – 2020, Vol. 25 (2), 60 – 67vi
dc.description.abstractThí nghiệm được tiến hành nhằm xác định tính kháng khuẩn của dịch chiết bạch hoa xà (BHX) với hai loài vi khuẩn Aeromonas hydrophila và Edwardsiella ictaluri ở các mật độ 103, 106, 109 (CFU/mL). Bạch hoa xà được chiết xuất bằng các phương pháp (i) đun trong nước cất ở 98oC, (ii) ngâm trong cồn 70% trong 3 ngày và (iii) ngâm trong cồn 70% trong 6 ngày. Kết quả cho thấy, dịch chiết BHX từ ba phương pháp chiết xuất đều có tính kháng mạnh (vòng kháng khuẩn từ 10 – 22 mm) đối với A. hyrophila và E.ictaluri, tuy nhiên tính kháng của dịch chiết BHX được chiết xuất bằng phương pháp gia nhiệt ở 98oC, 3 giờ trong nước cất là thấp nhất. Tính kháng khuẩn của dịch chiết BHX được chiết xuất bằng phương pháp ngâm 6 ngày trong cồn 70% với tỉ lệ BHX:dung môi (cồn) là 3:1 cho kết quả vòng kháng khuẩn E. ictaluri cao nhất (X = 22,7 mm) ở mật độ vi khuẩn 109 CFU/ml và kết quả này cho thấy tính kháng khuẩn của dịch chiết BHX và mật độ vi khuẩn có sự tương quan theo hướng tích cực.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherTrường Đại học Tây Đôvi
dc.subjectAeromonas hydrophilavi
dc.subjectEdwardsiella ictalurivi
dc.subjectDịch chiết Bạch hoa xàvi
dc.subjectKháng khuẩnvi
dc.titleAeromonas hydrophila, dịch chiết Bạch hoa xà, Edwardsiella ictaluri, kháng khuẩn.vi
dc.typeOthervi
Appears in Collections:Quyển 25 (2)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
b0061ce288e6f644376de601a2784e9b.pdf
  Restricted Access
458.24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.