Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6411
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorChiến, Trương Bách
dc.date.accessioned2021-11-04T08:37:01Z-
dc.date.available2021-11-04T08:37:01Z-
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6411-
dc.descriptionAGU International Journal of Sciences – 2020, Vol. 25 (2), 94 – 102vi
dc.description.abstractBài báo này trình bày những kết quả nghiên cứu các phương pháp giải quyết bài toán tối ưu đa mục tiêu với việc sử dụng hàm thỏa dụng mờ. Nhóm nghiên cứu đã tiến hành thực nghiệm để xây dựng các hàm mục tiêu mô tả sự ảnh hưởng của các yếu tố công nghệ (pH, bước sóng đo quang l, thể tích mẫu sử dụng) đến quá trình tách chiết chất màu anthocyanin. Bằng cách tối ưu đa mục tiêu với phương pháp sử dụng hàm thỏa dụng mờ, đã xác định được điều kiện phân tích tối ưu cho quá trình chiết tách chất màu anthocyanin trong môi trường ethanol, có độ màu cao tại pH = 1, đo quang ở bước sóng 420 nm, và thể tích mẫu sử dụng là 10 mL, thì thu được kết quả: hàm lượng anthocyanin đạt 3,18 %, với độ màu đo được đạt cực trị 0,337.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherTrường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCMvi
dc.subjectTối ưu hóa tổ hợpvi
dc.subjectHàm đa mục tiêuvi
dc.subjectAnthocyaninvi
dc.subjectPhương pháp tối ưu hóa thực nghiệmvi
dc.titleTối ưu hóa đa mục tiêu thực nghiệm hóa học bằng phương pháp thỏa dụng mờ tương tác với việc đo màu dung dịch anthocyanin trong phương pháp chiết đo quangvi
dc.typeOthervi
Appears in Collections:Quyển 25 (2)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
956ce0a55f8e7bd2627198150a90acd2.pdf
  Restricted Access
455.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.