Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6413
Title: Tìm hiểu nguồn gốc và ý nghĩa của địa danh “Long Xuyên” ở tỉnh An Giang
Authors: Cảnh, Đào Ngọc
Keywords: Đông Xuyên
Nam Kỳ
Long Xuyên
An Giang
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thành phố Long Xuyên là đô thị trung tâm của tỉnh An Giang, có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trong tiến trình lịch sử, vùng đất Long Xuyên có nhiều tên gọi khác nhau liên quan đến những đơn vị hành chính khác nhau. Trong đó, hai tên gọi quan trọng nhất là Đông Xuyên xuất hiện năm 1789 và Long Xuyên xuất hiện năm 1868. Các tên gọi này đã được nhiều nhà nghiên cứu đề cập, nhưng cũng còn nhiều vấn đề chưa sáng tỏ. Bài viết này trình bày một số ý kiến trao đổi nhằm góp phần làm rõ nguồn gốc, ý nghĩa của địa danh nêu trên và các tên gọi liên quan ở tỉnh An Giang.
Description: AGU International Journal of Sciences 2020, Vol. 25 (2), 1 – 11
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6413
Appears in Collections:Quyển 25 (2)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4a842e86ceda5f8ba4b15bdb00a31ebe.pdf
  Restricted Access
654.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.