Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6426
Title: Âm nhạc truyền thống và đương đại của người Chăm An Giang
Authors: Thắng, Võ Văn
Đông, , Dương Phương
Keywords: An Giang
Âm nhạc
Chăm
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM
Abstract: Trên cơ sở khái quát sự hình thành với những nét đặc trưng về văn hóa của người Chăm ở An Giang, bài viết tập trung làm rõ âm nhạc truyền thống và đương đại của cộng đồng này ở An Giang, đồng thời, tác giả làm rõ các đặc điểm về nét đặc trưng âm nhạc người Chăm An Giang. Qua đó, tác giả cũng chỉ ra những điểm dị biệt và tương đồng trong âm nhạc người Chăm An Giang với người Chăm miền Trung Việt Nam. Từ thực trạng đời sống âm nhạc của người Chăm An Giang, tác giả đề xuất những giá trị cần bảo tồn và phát huy cùng với những yếu tố nhằm tạo điều kiện cho nền âm nhạc này phát triển phong phú hơn trong hiện tại và tương lai.
Description: AGU International Journal of Sciences – 2020, Vol. 26 (3), 98 – 111
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6426
Appears in Collections:Quyển 26 (3)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
b9169648b09fa3b65006122c2f9be2aa.pdf
  Restricted Access
1.45 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.