Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6442
Title: Mô hình tủ nuôi cá -trồng rau aquaponics với kỹ thuật điều khiển Iots
Authors: Huy, Hồ Thanh
Lệ, Nguyễn Thị Ngọc
Hiếu, Nguyễn Văn
Khoa, Trương Hoàng Anh
Luân, Phan Thiên
Phúc, Nguyễn Hoàng
Diệu , Thái Thị Xuân
Keywords: Tủ aquaponics

Rau
IoTs
NodeMCU ESP8266
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM
Abstract: Công nghệ aquaponics là nông nghiệp hữu cơ đã được biết đến hơn 40 năm qua [1,2]. Tuy nhiên, sản phẩm của hệ aquaponics rau-cá để giới thiệu và giải trí tại nhà chưa có nhiều. Từ các nghiên cứu điều khiển IoTs và nguyên tắc lưu hồi nước cho rau và cá, nhóm nghiên cứu đã chế tạo thành công tủ trồng rau và nuôi cá aquaponics được giám sát và điều khiển qua điện thoại và đưa vào thử nghiệm. Tủ có kích thước nhỏ (100 cm  45 cm  140 cm) gồm các luống rau thủy canh, bể cá, thùng lọc nước, vi sinh cho bơm luân hồi. Hệ thống cảm biến (nhiệt độ, độ ẩm, độ rọi) và một số thiết bị đầu ra (phun sương, quạt thổi, đèn led chiếu sáng) nối với NodeMCU ESP8266 và được giám sát qua ứng dụng Blynk trên smartphone. Hệ thống đã hoạt động đồng bộ và ổn định qua sự phát triển của rau và tăng trưởng của cá. Đây là kết quả ban đầu quan trọng cho các mô hình ứng dụng IoTs vào nông nghiệp qui mô gia đình sau này.
Description: AGU International Journal of Sciences – 2021, Vol. 27 (1), 101 – 112 ; Quyển 27 (1)
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6442
Appears in Collections:Quyển 27 (1)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
e379818c9bc14c31d26ee3c32bc52c9b.pdf
  Restricted Access
821.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.