Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6444
Title: Đánh giá của du khách đối với các điểm đến du lịch văn hóa Chăm: So sánh giữa An Giang và miền Trung
Authors: Thơ, Nguyễn Thị Ngọc
Trí, Nguyễn Hữu
Nhật, Hồ Bạch
Thăng, Đoàn Vinh
Thiện, Võ Khánh
Keywords: Du khách
Quyết định điểm đến
Dân tộc Chăm
An Giang
Miền Trung
Tourist
Destination decision
Champa ethnic group
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học RMIT – Việt Nam
Abstract: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định nhu cầu của du khách đối với loại hình du lịch dựa vào các giá trị văn hóa dân tộc Chăm tại An Giang. Nghiên cứu khảo sát 300 du khách đến An Giang và 95 du khách đến Ninh Thuận, Bình Thuận. Mẫu quan sát có sự cân bằng về giới tính, đa dạng về nghề nghiệp, thu nhập, tôn giáo nhằm đảm bảo tính đại diện cho tổng thể. Du khách đến An Giang chủ yếu bị thu hút bởi khía cạnh tâm linh và cảnh quan thiên nhiên, trong khi du khách đến Ninh Thuận, Bình Thuận là chủ yếu để nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái. Phần lớn du khách muốn trải nghiệm các giá trị văn hóa Chăm Islam tại một làng Chăm cụ thể, nơi có tất cả các giá trị văn hóa đặc trưng của dân tộc Chăm như: kiến trúc thánh đường, nét đặc trưng tôn giáo, lễ hội, ẩm thực, trang phục và các sản phẩm truyền thống.
Description: AGU International Journal of Sciences – 2021, Vol. 27 (1), 1 – 17 ; Quyển 27 (1)
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6444
Appears in Collections:Quyển 27 (1)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
68d97fa284901cb7589c5b85e71f71a4.pdf
  Restricted Access
589.5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.