Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6448
Title: Nhân thân người phạm tội giao cấu với trẻ em
Authors: Tuyên, Võ Thị Mỹ
Keywords: Tội giao cấu với trẻ em
Nhân thân người phạm tội
Trình độ học vấn
Nghề nghiệp
Sexual intercourse with a child
Educational background
Criminal record
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Tiền Giang
Abstract: Trẻ em là đối tượng cần được chăm sóc, bảo vệ để phát triển lành mạnh. Trong xã hội hiện đại, ngày càng nhiều loại tội phạm xuất hiện, đặc biệt là các tội xâm hại tình dục trẻ em, đã ảnh hưởng không nhỏ đến thể chất và tinh thần của trẻ. Bộ luật Hình sự đã quy định một số tội như tội hiếp dâm, cưỡng dâm, tội giao cấu với trẻ em.... Trong bài viết này, người viết tìm hiểu một số đặc điểm cơ bản về nhân thân người phạm tội giao cấu với trẻ em trong các bản án đã được công bố: độ tuổi, trình độ học vấn, nghề nghiệp, hoàn cảnh gia đình… để tìm ra nguyên nhân dẫn đến tội phạm cũng như đề ra những giải pháp góp phần hạn chế tội phạm này.
Description: AGU International Journal of Sciences – 2021, Vol. 27 (1), 67 – 72 ; Quyển 27 (1)
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6448
Appears in Collections:Quyển 27 (1)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
665b86d5c22e18a5f6dd4c8a7bbd495d.pdf
  Restricted Access
320.72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.