Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6449
Title: Quy trình vi nhân giống lan giả hạc (dendrobium anosmum)
Authors: Duyên, Nguyễn Thị Mỹ
Keywords: Giá thể
Nhân giống in itro
Lan giả hạc
Nuôi cấy mô thực vật
Dendrobium anosmum
Propagation in vitro
Substrate
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM
Abstract: Đề tài được thực hiện nhằm hoàn thiện quy trình vi nhân giống lan Giả hạc (Dendrobium anosmum) để cung cấp nguồn cây giống là hết sức cần thiết hiện nay. Đề tài gồm 6 thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên một nhân tố......
Description: AGU International Journal of Sciences – 2021, Vol. 27 (1), 73 – 82 ; Quyển 27 (1)
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6449
Appears in Collections:Quyển 27 (1)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
b622e1eae2edd99ddcf2ce498c0166ed.pdf
  Restricted Access
556.67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.