Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6488
Title: Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế trang trại ở An Giang
Authors: Tùng, Lê Minh
Keywords: Nông nghiệp
An Giang
Kinh tế
Trang trại
Issue Date: 24-Oct-2006
Series/Report no.: 009
Abstract: Đây là bài viết tóm tắt đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh của Ths. Lê Minh Tùng về thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế trang trại ở An Giang"
Description: Thông tin khoa học số 009
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6488
Appears in Collections:TTKH số 001 - 010

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thuc trang - giai phap phat trien KT trang trai.pdf
  Restricted Access
87.34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.