Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6514
Title: Trường Đại học An Giang trước yêu cầu đổi mới giáo dục Trung học Cơ sở
Authors: Quảng, Hoàng Xuân
Keywords: Đại học an giang
Giáo dục
Issue Date: 23-Oct-2006
Series/Report no.: 06
Abstract: Bài viết nêu một số nhiệm vụ của Trường Đại học An Giang nhằm phục vụ chương trình Trung học Cơ sở mới như: đào tạo và bồi dưỡng giáo viên dạy theo chương trình THCS mới.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6514
Appears in Collections:TTKH số 001 - 010

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Truong DHAG truoc yeu cau doi moi GD THCS.pdf
  Restricted Access
76.99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.