Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6536
Title: Tổng kết khoa học quá trình phát triển kinh tế xã hội tập trung trên lĩnh vực nông nghiệp - nông thôn ở An Giang từ thời kỳ đổi mới đến nay (1987 - 2000)
Authors: Tùng, Lê Minh
Keywords: Kinh tế xã hội
Nông nghiệp
Issue Date: 21-Oct-2006
Series/Report no.: 05
Abstract: Ngày 24/4/2001, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang đã tiến hành nghiệm thu đề tài NCKH “Tổng kết khoa học quá trình phát triển KTXH tập trung trên lĩnh vực nông nghiệp – nông thôn ở An Giang từ thời kỳ đổi mới đến nay (1987- 2000)” do Thạc sĩ Lê Minh Tùng làm chủ nhiệm đề tài.
Description: Thông tin khoa học số 005
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6536
Appears in Collections:TTKH số 001 - 010

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Qua trinh phat trien kinh te xa hoi.pdf
  Restricted Access
74.91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.