Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6547
Nhan đề: Góp ý kiến về việc giảng dạy môn Logic học hình thức ở trường đại học và cao đẳng
Tác giả: Thắng, Võ Văn
Từ khoá: Môn logic
Giảng dạy
Năm xuất bản: 24-thá-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 010
Tóm tắt: Bài viết đề xuất một số yếu tố nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn Logic học ở các trường đại học và cao đẳng.
Mô tả: Thông tin khoa học số 010
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6547
Bộ sưu tập: TTKH số 001 - 010

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Giang day mon Logic hoc.pdf
  Restricted Access
101.28 kBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.