Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6555
Title: Cây trồng của đồng bằng sông Cửu Long đi vào thế kỷ 21
Authors: Xuân, Võ Tòng
Keywords: Cây trồng
Nông nghiệp
Issue Date: 24-Oct-2006
Series/Report no.: 008
Abstract: Bài viết về viễn cảnh của cây trồng ở vùng đồng bằng Sông Cửu Long trong thế kỷ 21, và những điều kiện cần thiết để đạt được các mục tiêu phát triển.
Description: Thông tin khoa học số 008
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6555
Appears in Collections:TTKH số 001 - 010

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cay trong DBSCL the ky 21.pdf
  Restricted Access
92.84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.