Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6557
Nhan đề: Nhà văn Anh Đức và một số tác phẩm tiêu biểu
Tác giả: Hùng, Phạm Thanh
Từ khoá: Anh đức
Văn học
Năm xuất bản: 24-thá-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 008
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu cuộc đời của nhà văn Anh Đức và các tác phẩm tiêu biểu của ông. Bài viết vào dịp buổi giao lưu giữa nhà văn Anh Đức và Vũ Hạnh với sinh viên Đại học An Giang ngày 15/11/2001
Mô tả: Thông tin khoa học số 008
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6557
Bộ sưu tập: TTKH số 001 - 010

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Nha van Anh Duc.pdf
  Restricted Access
87.15 kBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.