Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6576
Title: Bàn về tính thích hợp của phương pháp giảng dạy ngoại ngữ đối với sự phát triển của nền văn hóa - xã hội.
Authors: Thơ, Phùng Lê Hà
Keywords: Giảng dạy
Ngoại ngữ
Issue Date: 24-Oct-2006
Series/Report no.: 010
Abstract: Bài viết bàn về phương pháp giảng dạy ngoại ngữ và tính thích hợp của nó đối với đặc điểm văn hóa - xã hội của một quốc gia.
Description: Thông tin khoa học số 010
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6576
Appears in Collections:TTKH số 001 - 010

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ban ve tinh thich hop cua PPGD Ngoai ngu.pdf
  Restricted Access
138.39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.