Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6581
Nhan đề: Bàn về giáo án và hệ thống câu hỏi nêu vấn đề
Tác giả: Hùng, Phạm Thanh
Từ khoá: Giáo án
Giáo dục
Năm xuất bản: 21-thá-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 05
Tóm tắt: Bài viết nêu lên tầm quan trọng của giáo án và phương pháp soạn các câu hỏi nêu vấn đề khi giảng dạy bộ môn ngữ văn.
Mô tả: Thông tin khoa học số 005
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6581
Bộ sưu tập: TTKH số 001 - 010

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Microsoft Word - giao an.pdf
  Restricted Access
76.98 kBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.