Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6581
Title: Bàn về giáo án và hệ thống câu hỏi nêu vấn đề
Authors: Hùng, Phạm Thanh
Keywords: Giáo án
Giáo dục
Issue Date: 21-Oct-2006
Series/Report no.: 05
Abstract: Bài viết nêu lên tầm quan trọng của giáo án và phương pháp soạn các câu hỏi nêu vấn đề khi giảng dạy bộ môn ngữ văn.
Description: Thông tin khoa học số 005
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6581
Appears in Collections:TTKH số 001 - 010

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Microsoft Word - giao an.pdf
  Restricted Access
76.98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.