Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6584
Title: Đại học An Giang - Hai năm một chặng đường phát triển trong công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế
Authors: Đào, Nguyễn Thị Hồng
Keywords: Nghiên cứu khoa học
Hợp tác quốc tế
Đại học an giang
Issue Date: 24-Oct-2006
Series/Report no.: 010
Abstract: Bài viết giới thiệu hiện trạng của công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế ở trường Đại học An Giang sau hai năm hoạt động, những thành tựu và khó khăn tồn tại.
Description: Thông tin khoa học số 010
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6584
Appears in Collections:TTKH số 001 - 010

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hai nam mot chang duong phat trien NCKH.pdf
  Restricted Access
119.9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.