Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6590
Title: Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn mục tiêu và dự báo
Authors: Tùng, Lê Minh
Keywords: Công nghiệp hóa
Hiện đại hóa
Nông nghiệp
Nông thôn
Issue Date: 24-Oct-2006
Series/Report no.: 010
Abstract: Bài viết giới thiệu hiện trạng và mục tiêu phát triển của nông nghiệp nông thôn và dự báo những nguy cơ có thể xảy ra khi thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
Description: Thông tin khoa học số 010
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6590
Appears in Collections:TTKH số 001 - 010

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cong nghiep hoa - Hien dai hoa NN.pdf
  Restricted Access
137.3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.