Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6604
Nhan đề: SAR một hướng đi mới trong phòng trị bệnh cháy lá lúa
Tác giả: Dũng, Nguyễn Phú
Từ khoá: Sar
Bệnh cháy lá lúa
Nông nghiệp
Năm xuất bản: 25-thá-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 015
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu về kỹ thuật mới SAR trong việc phòng trị bệnh cháy lá lúa.
Mô tả: Thông tin khoa học số 015 - Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6604
Bộ sưu tập: TTKH số 011 - 020

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Microsoft Word -benh chay la lua.pdf
  Restricted Access
176.53 kBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.