Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6607
Title: Sinh viên khóa I Đại học An Giang ngành tài chính kế toán đang ở đâu sau hai tháng tốt nghiệp.
Authors: Khiêm, Nguyễn Tri
Keywords: Sinh viên
Giáo dục
Issue Date: 26-Oct-2006
Series/Report no.: 019
Abstract: Sau khi khoa KT -QTKD, trường Đại học An Giang có sinh viên tốt nghiệp khóa đầu tiên, khoa đã thực hiện cuộc khảo sát về nghề nghiệp, công việc của sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành Tài chính - Kế toán.
Description: Thông tin khoa học số 019
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6607
Appears in Collections:TTKH số 011 - 020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Microsoft Word -SV khoa KT tot nghiep.pdf
  Restricted Access
108.16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.