Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6609
Title: Các khả năng chung sinh viên tốt nghiệp cần có
Authors: Thắng, Võ Văn
Keywords: Sinh viên
Issue Date: 25-Oct-2006
Series/Report no.: 016
Abstract: Bài viết giới thiệu các khả năng sinh viên tốt nghiệp cần đạt để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội.
Description: Thông tin khoa học số 016 - Chào mừng xuân Giáp Thân năm 2004
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6609
Appears in Collections:TTKH số 011 - 020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Microsoft Word - kha nang SV tot nghiep.pdf
  Restricted Access
129.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.