Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6624
Title: Nhân tết Nhà giáo nghĩ về một áng thơ Đường được xem là Thiên cổ Tuyệt xướng
Authors: Hùng, Phạm Thanh
Keywords: Thơ đường
Nhà giáo
Văn học
Issue Date: 25-Oct-2006
Series/Report no.: 015
Abstract: Bài viết giới thiệu một số nét đặc trưng của các tác phẩm thơ Đường, đặc biệt phân tích những điểm nghệ thuật độc đáo của tác phẩm Hoàng hạc lâu.
Description: Thông tin khoa học số 015 - Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6624
Appears in Collections:TTKH số 011 - 020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Microsoft Word THO DUONG.pdf
  Restricted Access
160.83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.