Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6624
Nhan đề: Nhân tết Nhà giáo nghĩ về một áng thơ Đường được xem là Thiên cổ Tuyệt xướng
Tác giả: Hùng, Phạm Thanh
Từ khoá: Thơ đường
Nhà giáo
Văn học
Năm xuất bản: 25-thá-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 015
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu một số nét đặc trưng của các tác phẩm thơ Đường, đặc biệt phân tích những điểm nghệ thuật độc đáo của tác phẩm Hoàng hạc lâu.
Mô tả: Thông tin khoa học số 015 - Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6624
Bộ sưu tập: TTKH số 011 - 020

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Microsoft Word THO DUONG.pdf
  Restricted Access
160.83 kBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.