Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6628
Title: Xây dựng hệ thống dự báo tình hình dịch bệnh hại lúa
Authors: Nghị, Đoàn Thanh
Keywords: Hệ thống dự báo
Dịch bệnh
Nông nghiệp
Issue Date: 24-Oct-2006
Series/Report no.: 013
Abstract: Đây là bài tóm tắt luận văn Thạc sĩ của Giảng viên Đoàn Thanh Nghị. Đề tài đã được hội đồng khoa học đại học Khoa học Tự nhiên đánh giá cao và đạt loại giỏi.
Description: Thông tin khoa học số 013
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6628
Appears in Collections:TTKH số 011 - 020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Xay dung he thong du bao tinh hinh dich benh hai lua.pdf
  Restricted Access
246.5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.