Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6628
Nhan đề: Xây dựng hệ thống dự báo tình hình dịch bệnh hại lúa
Tác giả: Nghị, Đoàn Thanh
Từ khoá: Hệ thống dự báo
Dịch bệnh
Nông nghiệp
Năm xuất bản: 24-thá-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 013
Tóm tắt: Đây là bài tóm tắt luận văn Thạc sĩ của Giảng viên Đoàn Thanh Nghị. Đề tài đã được hội đồng khoa học đại học Khoa học Tự nhiên đánh giá cao và đạt loại giỏi.
Mô tả: Thông tin khoa học số 013
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6628
Bộ sưu tập: TTKH số 011 - 020

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Xay dung he thong du bao tinh hinh dich benh hai lua.pdf
  Restricted Access
246.5 kBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.