Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6637
Title: Một vài trao đổi xung quanh công tác ngoại khóa văn học trong nhà trường phổ thông trung học
Authors: Bình, Nguyễn Thanh
Keywords: Văn học
Công tác ngoại khóa
Giáo dục
Issue Date: 25-Oct-2006
Series/Report no.: 015
Abstract: Bài viết giới thiệu một số hiện trạng về công tác ngoại khóa văn học ở các trường phổ thông trung học và các đề xuất để nâng cao chất lượng của các hoạt động này.
Description: Thông tin khoa học số 015 - Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6637
Appears in Collections:TTKH số 011 - 020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Microsoft Word cong tac ngoai khoa van hoc.pdf
  Restricted Access
119.86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.