Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6654
Title: Mấy vấn đề về hội nhập văn hóa Việt Nam trong điều kiện toàn cầu hóa hiện nay.
Authors: Thắng, Võ Văn
Keywords: Hội nhập văn hóa
Issue Date: 25-Oct-2006
Series/Report no.: 018
Abstract: Bài viết giới thiệu những tác động của xu thế toàn cầu hóa đến nền văn hóa Việt Nam, quan niệm của Đảng ta về vấn đề hội nhập văn hóa.
Description: Thông tin khoa học số 018
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6654
Appears in Collections:TTKH số 011 - 020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Microsoft Word hoi nhap van hoa.pdf
  Restricted Access
139.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.