Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6666
Title: Triển vọng và điều kiện phát triển cho hàng Việt Nam ở đồng bằng sông Cửu Long
Authors: Tùng, Lê Minh
Keywords: Hàng việt
Kinh tế
Issue Date: 25-Oct-2006
Series/Report no.: 017
Abstract: Bài viết giới thiệu hiện trạng của một số mặt hàng Việt Nam ở vùng đồng bằng sông Cửu Long trên thị trường nội địa và thế giới, nêu một số triển vọng phát triển và đề xuất một số giải pháp.
Description: Thông tin khoa học số 017
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6666
Appears in Collections:TTKH số 011 - 020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Microsoft Word -Hang Viet Nam.pdf
  Restricted Access
165.55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.