Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6676
Title: Mấy nét về hội thảo khoa học "Những vấn đề triết học phương Tây đương đại"
Authors: Thắng, Võ Văn
Keywords: Triết học
Issue Date: 25-Oct-2006
Series/Report no.: 018
Abstract: Bài viết giới thiệu những nét cơ bản của hội thảo về "Những vấn đề triết học phương tây đương đại" được tổ chức tại Học Viện Chính trị Quốc Gia Hồ Chí Minh, Hà Nội từ ngày 6/6/2004 đến ngày 11/6/2004.
Description: Thông tin khoa học số 018
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6676
Appears in Collections:TTKH số 011 - 020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Microsoft Word Triet hoc phuong tay.pdf
  Restricted Access
117.61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.