Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6700
Nhan đề: Giống Kháng và chiến lược sử dụng giống kháng
Tác giả: Dũng, Nguyễn Phú
Từ khoá: Nông nghiệp
Giống kháng
Năm xuất bản: 26-thá-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 019
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu các kỹ thuật sử dụng giống kháng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.
Mô tả: Thông tin khoa học số 019
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6700
Bộ sưu tập: TTKH số 011 - 020

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Microsoft Word - giong khang benh.pdf
  Restricted Access
166.06 kBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.