Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6759
Title: Suy nghĩ về việc thi theo ngân hàng câu hỏi các môn khoa học Mac-Lenin và Tư tưởng Hồ Chí Minh
Authors: Thắng, Võ Văn
Keywords: Mac-lênin
Tư tưởng hồ chí minh
Triết học
Giáo dục
Issue Date: 25-Oct-2006
Series/Report no.: 014
Abstract: Bài viết giới thiệu những ưu điểm và khuyết điểm khi cho sinh viên thi các môn Triết học Mac-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh theo ngân hàng câu hỏi cho sẵn và một số giải pháp đề xuất.
Description: Thông tin khoa học số 014
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6759
Appears in Collections:TTKH số 011 - 020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Microsoft Word -Mac Lenin.pdf
  Restricted Access
82.06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.