Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6762
Title: Tìm hiểu một số khái niệm thường dùng trong kiểm định chất lượng giáo dục đại học.
Authors: Quảng, Hoàng Xuân
Keywords: Kiểm định chất lượng
Giáo dục
Issue Date: 24-Oct-2006
Series/Report no.: 012
Abstract: Bài viết giới thiệu một số khái niệm cơ bản, các tiêu chí và nguyên tắc của việc kiểm định chất lượng giáo dục đại học.
Description: Thông tin khoa học số 12 - Chào xuân Quý Mùi
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6762
Appears in Collections:TTKH số 011 - 020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kiem dinh chat luong GD dai hoc.pdf
  Restricted Access
93.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.