Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6762
Nhan đề: Tìm hiểu một số khái niệm thường dùng trong kiểm định chất lượng giáo dục đại học.
Tác giả: Quảng, Hoàng Xuân
Từ khoá: Kiểm định chất lượng
Giáo dục
Năm xuất bản: 24-thá-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 012
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu một số khái niệm cơ bản, các tiêu chí và nguyên tắc của việc kiểm định chất lượng giáo dục đại học.
Mô tả: Thông tin khoa học số 12 - Chào xuân Quý Mùi
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6762
Bộ sưu tập: TTKH số 011 - 020

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Kiem dinh chat luong GD dai hoc.pdf
  Restricted Access
93.28 kBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.