Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6774
Title: Tiến tới một khung chương trình đại học trong thời toàn cầu hóa.
Authors: Xuân, Võ Tòng
Keywords: Chương trình
Đại học
Toàn cầu hóa
Issue Date: 24-Oct-2006
Series/Report no.: 012
Abstract: Bài viết về việc toàn cầu hóa trong giáo dục đại học và các bước thực hiện về nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy....
Description: Thông tin khoa học số 12 - Chào xuân Quý Mùi
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6774
Appears in Collections:TTKH số 011 - 020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tien toi mot khung CT Dai hoc trong toan cau hoa.pdf
  Restricted Access
112.68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.