Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6775
Title: Cần chú trọng khâu hoạt động cảm thụ có lý tính của học sinh trong tiết giảng văn ở trường phổ thông trung học
Authors: Bình, Nguyễn Thanh
Keywords: Văn học
Phương pháp giảng dạy
Issue Date: 25-Oct-2006
Series/Report no.: 014
Abstract: Bài viết giới thiệu phương pháp giảng dạy hiệu quả môn giảng văn ở trường Phổ thông Trung học, nhằm tăng cường mức độ cảm thụ tác phẩm của học sinh và sự yêu thích đối với môn văn.
Description: Thông tin khoa học số 014
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6775
Appears in Collections:TTKH số 011 - 020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Microsoft Word - giang van.pdf
  Restricted Access
112.37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.