Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6777
Nhan đề: Thông tin về cuộc thay sách ngữ văn trung học
Tác giả: Ngọc, Phùng Hoài
Từ khoá: Ngữ văn
Sách giáo khoa
Năm xuất bản: 24-thá-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 011
Tóm tắt: Bài viết nêu một số nguyên nhân của việc thay sách ngữ văn ở bậc trung học và giới thiệu một số nét mới trong chương trình.
Mô tả: Thông tin khoa học số 011
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6777
Bộ sưu tập: TTKH số 011 - 020

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Thay sach Ngu van Trung hoc.pdf
  Restricted Access
71.86 kBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.