Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6780
Title: Đại học An Giang trong công tác đào tạo phục vụ yêu cầu hội nhập kinh tế thế giới
Authors: Xuân, Võ Tòng
Keywords: Kinh tế
Giáo dục
An Giang
Issue Date: 24-Oct-2006
Series/Report no.: 011
Abstract: Bài viết giới thiệu những hoạt động trong công tác đào tạo của Trường nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế thế giới. Những thành tựu và các mặt hạn chế cần khắc phục.
Description: Thông tin khoa học số 011
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6780
Appears in Collections:TTKH số 011 - 020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DHAG trong cong tac dao tao phuc vu yeu cau hoi nhap.pdf
  Restricted Access
161.54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.