Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6786
Title: Phát triển các hình thức liên kết hỗ trợ và hợp tác theo mô hình 4 nhà tại An Giang
Authors: Phương, Viễn
Keywords: Mô hình 4 nhà
An Giang
Issue Date: 24-Oct-2006
Series/Report no.: 013
Abstract: Bài viết về các hình thức hợp tác liên kết giữa nhà nước, nhà khoa học, các doanh nghiệp và người nông dân trong quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn ở An Giang, những thành tựu đạt được, những hạn chế và giải pháp.
Description: Thông tin khoa học số 013
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6786
Appears in Collections:TTKH số 011 - 020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mo hinh 4 nha tai AG.pdf
  Restricted Access
123.81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.