Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6787
Title: Ảnh hưởng một số hóa chất trong bảo quản cá biển đến sức khỏe người tiêu dùng.
Authors: Thảo, Phạm Thị Mai
Keywords: Bảo quản
Hóa chất
Sức khỏe
Issue Date: 25-Oct-2006
Series/Report no.: 015
Abstract: Bài viết giới thiệu một số phương pháp phổ biến trong bảo quản cá biển, và một số hóa chất thường dùng,đồng thời nêu một số tác hại của chúng đối với sức khỏe người tiêu dùng.
Description: Thông tin khoa học số 015 - Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6787
Appears in Collections:TTKH số 011 - 020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Microsoft Word bao quan ca bien.pdf
  Restricted Access
149.05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.