Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6797
Title: Mô hình lãnh đạo và quản lý đại học của Singapore.
Authors: Xuân, Võ Tòng
Keywords: Giáo dục singapore
Issue Date: 26-Oct-2006
Series/Report no.: 023
Abstract: Sau chuyến công tác tại một số trường đại học ở Singapore, Gs.Ts Võ Tòng Xuân đã có bài báo cáo Công tác nghiên cứu nước ngoài - Mô hình lãnh đạo và quản lý đại học của Singapore.
Description: Thông tin khoa học số 023 - Chào mừng khai giảng năm học mới 2005 - 2006
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6797
Appears in Collections:TTKH số 021 - 030

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Microsoft Word -mo hinh lanh dao va quan ly.pdf
  Restricted Access
218.86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.